Skip to content

Wie zijn wij?

De kartrekkersgroep van Herenboeren Groningen bestaat op dit moment uit 9 mensen. Hieronder stellen zij zich kort voor.

Karlien Meijer

Karlien Meijer

Wat mij drijft om met elkaar een Herenboerderij op te zetten is dat we in een andere rol stappen dan die van passieve consument. Als aandeelhouder, mede eigenaar en deelnemer van de Herenboerderij heb je invloed en verantwoordelijkheid. We hebben geen markt, maar een community, we doen het met en voor elkaar. Dat we in zo’n mooie vorm samenwerken ten behoeve van zoiets belangrijks als ons voedsel maakt het voor mij nog boeiender. Ook omdat je daarover nooit bent uitgeleerd, hoeveel kennis en ervaring je ook hebt.

Ik ben een stadjer, boerendochter en moeder van een peuter en een baby, aan wie ik graag laat zien hoe een spruitje groeit.

 

Nienke van Dijk

Nienke van Dijk

Geboren in de jaren 70. Praktische wereldverbeteraar.

Je hoeft geen groene vingers te hebben om je eigen boerderij te beginnen. Om dichtbij de stad een plek te hebben waar je naartoe kan gaan, een groene plek, een fijne plek om te zijn, om met gelijkgestemden plannen te maken en uit te voeren, om te weten waar mijn eten vandaan komt, dat is mijn doel. Ik wil dat die plek zoemt en gonst, dat we werken aan kringlooplandbouw, waarbij zo weinig mogelijk verloren gaat en we zo weinig mogelijk extra’s hoeven toe te voegen. Ik wil invloed hebben op wat we eten; tomaten die langzaam mogen rijpen, mais die groeit om mensen te voeden en misschien zelfs wilde bloemen op mijn bord.

Dat is mijn drijfveer om me in te zetten voor het opzetten van een Herenboerderij in de buurt van stad-Groningen.

Samen een Herenboerderij beginnen maakt je onderdeel van een grotere beweging. Een beweging die gaande is in heel Nederland en waar ik trots aan mee werk.

Samen met Karlien en Leny vorm ik het bestuur van Herenboeren Groningen. Ik ben secretaris tot we als coöperatie anders besluiten, naast mijn baan als zorginhoudelijk adviseur bij Cosis.

Kees Faber

Kees Faber 

Ik heb lang op het platteland gewoond en mijn moestuin heeft toen een belangrijke rol gespeeld in mijn leven: eerlijk voedsel direct van het land. Nu ik in de stad woon is dat wat moelijker en beperk ik me tot een paar moestuinbakken. Toen ik over Herenboeren hoorde dacht ik meteen: ‘wat een mooi initiatief’. Een Herenboerderij biedt me eerlijk voedsel, maar tevens de mogelijkheid om met andere mensen iets belangrijks op poten te zetten.  Ik wil ik  graag mijn steentje bijdragen aan een groenere, meer duurzame wereld en na mijn pensionering heb ik daar ook meer tijd voor. Ik denk dat er alternatieven zijn voor de grootschalige en weinig natuurlijke manier van voedsel produceren die we nu normaal vinden. Daar komt bij dat Herenboeren het samen doen. Niet de markt of de overheid zit aan het stuur, maar wij als burgers die het initiatief nemen. Een kleine gemeenschap met een ideaal die laat zien dat het anders kan. Dat vergt ook wat van iedereen, maar dat zie ik als een belangrijke uitdaging van deze tijd. Niet wijzen, niet klagen, niet wachten, maar aanpakken, van onderop.

Maarten_Glas_web

Maarten Glas

Ik heb mij eerst aangemeld als aspirant-lid bij de Herenboeren Groningen. Na een oproep van de Kartrekkers Grondgroep ben ik meer actief geworden en zet ik me in om de Herenboerderij Groningen van de grond te krijgen.
Ik werk meer dan 25 jaar in de agrarische sector en denk dat de manier waarop in Nederland voedsel geproduceerd wordt uit balans is geraakt. Daarnaast is er afgelopen decennia een steeds grotere kloof ontstaan tussen de consument en de voedselproductie.
Het Herenboeren concept pakt beide problemen aan; het is een vorm van kringlooplandbouw en het betrekt mensen bij de productie van het voedsel dat ze eten.
Een Herenboerderij in Groningen is daarom een uitstekend initiatief en ik werk er graag aan mee.

Leny_van_der_Hoeff

Leny van der Hoeff 

Ik denk al jaren dat het anders kan, onze voedselvoorziening. 50 jaar geleden maakte ik een werkstuk over biologische landbouw op school, en dat was nog in een tijd waarin behoorlijk kleinschalig geboerd werd. Sindsdien is de Nederlandse landbouw steeds grootschaliger en eenzijdiger geworden, met alle gevolgen van dien. Met Herenboeren kan ik nu eindelijk aan de slag met mijn ideaal: Samen eerlijk voedsel produceren op een kleinschalige, gezonde manier, met respect voor de aarde. En het smaakt ook nog eens heerlijk! Wat een uitdaging, ik heb er zin in!

 

Miranda-Laanstra

Miranda Laanstra

Miranda Laanstra is geboren in Groningen en opgetogen onder de rook van deze mooie stad. 
Graag maakt ze dingen mogelijk. Met een sterk verlangen om te verbinden zoekt ze naar kansen en mogelijkheden om ideeën tot leven te brengen. Ze is werkzaam in de culturele sector in Groningen met een voorliefde voor locatietheater en festivals waarbij duurzaamheid en ecologie een belangrijke rol spelen. Met veel enthousiasme mag ze zich nu bij het kartrekkersgroep van de Herenboeren voegen.

 

Ido-Hofstede-klein

Ido Hofstede

… buitenmens en natuurliefhebber. 
Via een vriendin van mijn vrouw kwamen wij in aanraking met de Herenboeren. Voor mij compleet nieuw. Maar toen ik er over ging lezen werd ik enthousiast, omdat het lijkt te passen in onze eigen manier van leven. Sinds 2017 zijn we verhuisd naar een huis met een grote tuin, er was hier veel gras. Langzaam zijn we deze tuin groener aan het maken: meer bomen planten en experimenteren met de moestuin. En bezig zijn met compost. Eerst één bak, nu inmiddels drie. Het is zo bijzonder te zien hoe je van ‘afval’ vruchtbare grond kunt maken. Resultaat is dat we de groene container niet hoeven te gebruiken. En dat onze grond steeds beter wordt.
De keuze om me beschikbaar te stellen voor de functie van secretaris was dat ook gemakkelijk gemaakt. Ik wil me graag inzetten voor duurzaam voedsel. Samen iets opzetten, mede verantwoordelijk zijn en straks kunnen genieten van mooie eerlijke producten. 
Henk_Hoppen

Henk Hoppen

Sinds december 2021 ben ik bij de Herenboeren Groningen actief geworden als lid van de grondwerkgroep en inmiddels ook lid van de kartrekkersgroep.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam op de Hanzehogeschool bij het Instituut voor Life Science & Technology, waar ons onderwijs en onderzoek steeds meer in het teken staat van de transitie naar een duurzame en gezonde samenleving.
Op vele vlakken is ons huidige economische systeem ontspoort en een voorbeeld daarvan is ons voedselsysteem, waar een steeds grotere kloof is ontstaan tussen de producent en de consument, maar ook tussen de productie en de natuur. Thuis hadden we vroeger een grote moestuin, waar we het hele jaar groenten, fruit en aardappelen van konden eten. We konden ons zelf voorzien van voedsel, kleinschalig, zonder verpakkingen en zonder transport.
Dat is wat mij ook enorm aanspreekt van het Herenboerenconcept: samen met 200 andere huishoudens coöperatief een Herenboerderij runnen, op een duurzame en natuurinclusieve manier voedsel verbouwen zonder tussenkomst van allerlei marktpartijen.