Skip to content

Wat zijn de pijlers van onze boerderij?

De boerderij is er nog niet, maar als kartrekkers zijn we wel aan het nadenken over de manier waarop we met elkaar straks aan de gang willen gaan. Wat vinden we belangrijk op onze boerderij? Hoe willen we samen aan de slag? In de werkgroep ‘Huishoudelijk regelement’ zijn we met deze vragen bezig geweest. In onze gesprekken kwamen vier uitgangspunten naar boven die we graag willen delen. Laat het weten als je vragen of opmerkingen hebt!

  1. WE HEBBEN EEN KADER

We zijn een professioneel gemengd bedrijf dat gebaseerd is op de uitgangspunten van Herenboeren Nederland. We werken natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch gedragen (zie ook https://farmingcommunities.nl/).

Belangrijk is dat we geen producten verkopen. Bij overschot worden de producten gebruikt als diervoer, gecomposteerd of weggegeven aan andere Herenboerderijen of organisaties zoals een voedselbank.

De belangrijkste samenwerkingsafspraken staan in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

  1. WE DOEN HET SAMEN

Binnen het Herenboeren-kader zetten we samen onze eigen koers uit. We vinden vier dingen belangrijk:

  • We streven naar minimaal 100 actieve leden van de coöperatie. Denk aan helpen op het land, bij de uitgifte, deelnemen aan een werkgroep. Dat kan meer of minder intensief zijn.
  • We bieden mogelijkheden (live en digitaal) voor leden om naast de officiële kanalen (de algemene ledenvergadering) met hun mening en ideeën te komen.
  • We hebben aandacht voor de deskundigheid en beslisruimte van de boer(en). Hij/zij krijgt een helder mandaat van het bestuur.
  • We hebben oog voor inclusiviteit. We spannen ons in om (financiële) drempels om deel te nemen zo laag mogelijk te maken.

  1. WE HEBBEN HET GOED

We zorgen voor heldere communicatie en afspraken en zetten ons in om de boerderij tot een aantrekkelijke plek te maken. We willen graag een gemeenschapsruimte op de boerderij waar extra dingen gedaan kunnen worden (denk aan workshops, lezingen, kinderactiviteiten).

  1. WE LEREN VOORTDUREND

We beseffen dat Herenboerderij Groningen tijd nodig heeft om tot ontwikkeling te komen en dat er ook dingen kunnen mislukken. Leren betekent ook dat er ruimte is voor initiatieven en experimenten.