Mogelijke naamswijziging Herenboeren

Er is al langere tijd van binnen én buiten de beweging kritiek op de naam ‘Herenboeren’. Die kritiek richt zich op (één of meerdere van) drie aspecten van de naam. De gender-invalshoek (heren versus dames), de historische connotaties van de naam (een herinnering aan de traditionele grootgrondbezittende Herenboeren en de vaak ongelijkwaardige omgang met ‘hun’ landarbeiders) en/of de elitaire associaties van het woord heren (heren is niet een egalitair woord zoals burgers, mannen/vrouwen, inwoners of mensen). Deze laatste twee aspecten worden nog eens versterkt door de vormgeving van het logo, dat een schildje en een kroontje bevat. Tegelijkertijd heeft de huidige naam waarde vanwege de steeds groter wordende bekendheid. Rondom de start van Herenboeren in 2013 zijn de naam en het logo zonder uitgebreide overwegingen gekozen. Nu we met Herenboeren sterk blijven groeien en de slagkracht van de beweging (ondanks regelmatige kritiek op de naam overigens) steviger is geworden, lijkt het moment rijp om hier aandacht aan te besteden. Ook hebben de Herenboeren boeren in december 2022 in hun tienpuntenplan aan Herenboeren Nederland expliciet aangegeven een andere naam te wensen. Daarnaast kunnen we er niet omheen dat hoe langer we er mee wachten, hoe gecompliceerder het daadwerkelijke wijzigen wordt.
Herenboeren Nederland heeft ervoor gekozen om voor dit proces van (mogelijke) naamswijziging samen te werken met creatieve merkbureau Imagro, dat veel ervaring heeft met organisaties en bedrijven in de agrifoodsector. Uiteraard is het bij dit proces belangrijk de boeren en besturen te informeren, op de hoogte te houden en ook mee te laten denken. Idealiter wil Herenboeren Nederland een beslissing nemen in aanloop naar 31 oktober, het moment van ’10 jaar Herenboeren’. Dat moment, evenals het daaruit volgende lustrumjaar met diverse activiteiten, zou als kapstok kunnen dienen om een nieuwe naam bekend te laten worden.

Deel dit bericht: