Herenboeren in de publieke context

Er is op dit moment veel te doen rondom het Landbouwakkoord. Er is door het ministerie van Landbouw eind 2022 een aantal tafels gecreëerd, waaraan men samen met provincies, boeren, supermarkten en natuurorganisaties tot harde afspraken wil komen over stikstofuitstoot. Tevens wil men perspectief bieden aan boeren die willen doorgaan met hun bedrijf.

Herenboeren zit aan verschillende tafels, maar vaak in een samenwerkingsverband. Zo is er het mede door Herenboeren Nederland opgerichte netwerk Caring Farmers, voor alle boeren die stappen zetten naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Daarnaast doen we mee aan het Groenboerenplan. Een samenwerking van Herenboeren, de Federatie van Agro-Ecologische BoerenBioHuis, Caring Farmers en Demeter.

De grondhouding van Herenboeren Nederland bij dit soort activiteiten is dat we niet tegen het bestaande zijn. De huidige landbouwsector is op een bepaalde manier tot stand gekomen en boeren hebben daarbij altijd geprobeerd hun best te doen voor het algemene belang. Wij willen die inspanningen erkennen en respecteren. Tegelijkertijd zijn we óók van mening dat de landbouw er in de toekomst anders uit moet zien. Met het Herenboerenconcept willen laten zien dát het anders kan en hóe het anders kan. We zien het als een manier, niet als de manier. Samenwerking tussen vernieuwers zal altijd voorop moeten staan.

Herenboeren-woordvoerder Geert van der Veer geeft aan dat het inbrengen van het Herenboeren-geluid soms erg gecompliceerd is. ‘Allereerst is er nog geen moment in het proces geweest is waarop er een integrale visie/standpunten in kan worden gebracht. Het gaat telkens voornamelijk over losse maatregelen. Tegelijkertijd is het vaak op eieren lopen omdat het soms héél nauw luistert welke woorden je gebruikt.’

Vooralsnog lopen de tafels en nader nieuws volgt.

groenboerenplan

Deel dit bericht: